Sjømannskirken

San Francisco

Åpningstider:

Mandag: Stengt
Tirsdag: 12-17
Onsdag: 12-17
Torsdag:12-17
Fredag:  12-17
Lørdag:  12-17
Søndag: Åpent i forbindelse med gudstjeneste (kl11) og påfølgende kirkekaffe

Adresse:

2454 Hyde Street
San Francisco, CA 94109
USA

Telefon: 415 775 6566
Telefaks: 415 775 5693

E-post: sanfrancisco@sjomannskirken.no

Svenska Kyrkan

Den förste svenske sjömansprästen som fick tjänst på amerikanska Västkusten anlände i januari 1952 till Norska Sjömanskyrkan i San Pedro/Los Angeles. Under andra hälften av 1950-talet fanns svensk präst på kyrkan i San Francisco, men sedan många år tillbaka är det prästen i Los Angeles som reser upp till San Francisco en gång i månaden för att fira gudstjänst på svenska.

Den största delen av arbetet på Sjömanskyrkan i San Francisco bär skandinavisk prägel såsom au pair- och student-middagar, Småbarnssong och barnsångsträffar "Smårollingene". Specifikt svenska evenemang är tex julotta och gudstjänst, andra söndagen i månaden kl. 11.00 (undantaget juli och augusti) - men alla är förstås alltid välkomna, oavsett nationalitet! Väl mött!

För ytterligare information eller frågor välkommen att kontakta diakon Åsa Sjöberg.
 
Åsa Sjöberg
sanfrancisco@svenskakyrkan.se
tel. +1-415-632 8504

Staffen Eklund, präst i Los Angeles
losangeles@svenskakyrkan.se
tel. +1-310-292 7080