For familier

Det bor mange skandinaviske familier med barn i The Bay Area. Sjømannskirken er et møtested for både barn og foreldre.

Smårollingene
På Smårollingene møtes skandinaviske barn og foreldre til sang, lek, litt mat og sosialt samvær. Vi samles lørdag før første og tredje søndag i måneden. Vi starter klokken 11 med aktivitet og fortsetter med sangstund og bibelfortelling fram til klokken 12 .  

Når sangstunden er over, blir alle med opp i kirkestuene for å kose seg med grøt og vafler, saft og kaffe. Barna kan leke, og de voksne kan prate sammen. De fleste barna på Smårollingene er i alderen 1-8 år.  

Sjømannskirkens Facebook-side og i kalenderen finner du informasjon om når Smårollingene er.

Juniorklubben

Som regel andre tirsdag i måneden. Sjekk vår kalender/Facebook-side/nyhetsbrev.

Et trosopplæringstilbud for barn mellom 6 -12 år. Vi følger trosopplæringsplaner som Sjømannskirken har utarbeidet for denne aldersgruppen, og kjører følgende opplegg:

- Oppstart 16.00

- 16-.00 - 17.00 Middag og fri lek

- 17.00 - Felles samling med bibelfortelling/ norske sanger

- 17.30 - Felles aktivitet

-18.00 - Dagen avrundes

Påmelding i forkant ønskelig, men ikke obligatorisk.

Familiegudstjeneste med norskundervisning

Disse familiesøndagene vil ofte være siste søndag i måneden, og en huskeregel er at det er en søndag der det IKKE har vært smårollinger lørdagen før.

Vi byr på egen liturgi og preken tilpasset yngre deltakere, samt noe barnevennlig og godt til kirkekaffen.

Fra klokken 12.30 - 13.15 tar Anniken med seg barn i skolealder på galleriet, og vil ha tilpasset norskundervisning i forhold til hvilket klassetrinn barnet er på. Både barn med norsk som førstespråk og barn med norsk som andrespråk er velkomne!

For å kunne være mest mulig forberedt, og ha muligheten for et ferdig opplegg i forkant, ber vi om at interesserte melder barna sine på dette opplegget, samt sier fra dersom det er en søndag de ikke kan komme.

Anniken Hol Meling er utdannet adjunkt med opprykk (drama), og har jobbet både i vanlig offentlig skole i Norge, og på Montessoriskole,- i tillegg til de åtte årene hun har jobbet i Sjømannskirken. Hun har undervist både i småtrinn, mellomtrinn og ungdomsskole.

Ta kontakt med:

ame@sjomannskirken.no

Del