Bli medlem i Sjømannskirken

Hjelp oss å spre hjertevarme og omsorg.

Hvorfor bli medlem i Sjømannskirken?

Å være medlem gir TILHØRIGHET til arbeidet som har som mål å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.

Å være medlem skaper ENGASJEMENT i og for Sjømannskirkens frivillige arbeid.

Å være medlem gir INNFLYTELSE i en frivillig organisasjon der medlemmene danner det demokratiske fundamentet.

Pris

  • Medlemskap i Sjømannskirken koster 300 kroner pr. år.

  • Dersom to personer i en husstand begge ønsker å være medlem, betaler den ene 300 kroner og den andre 100 kroner. (husstandsmedlemskap)

  • Blir du medlem etter 1.oktober gjelder medlemskapet ut påfølgende år.

Hva får jeg som medlem?

  • Velkomstpakke med medlemspass og gave

  • Sjømannskirkens magasin HJEM, seks nummer pr år

  • Medlemsbrev og medlemsfordeler, blant annet rabatt på turer

  • Informasjon om turer og lokale arrangement

  • Mulighet til å velge utsendinger til Sjømannskirkens generalforsamling

  • Mulighet til å velge medlemmer til regionstyrene i hvert bispedømme

  • Mulighet til å engasjere deg i det frivillige arbeidet i Sjømannskirken

For å bli medlem, send sms:
SK MEDLEM til 417 16 417.

Eller fyll ut skjemaet:

Del