Sjømannskirkens arbeid i Norge

Vi jobber med å skape engasjement for Sjømannskirken i Norge.

OPPDRAG:
Vårt oppdrag er å forankre Sjømannskirken i Norge gjennom kjennskap, engasjement, fellesskap, forbønn og innsamling.

ARBEIDSFELT:
Medlem - Medlemsrekruttering, -pleie og -administrasjon.
Inntjening - Offer og kollekt, foreningsbidrag, kurs og gaver.
Frivillighet - Tillitsvalgte, foreningsaktivitet og frivillighetsoppdrag.
Arenaer -Messer, festivaler, medlemsturer, regionårsmøter, inspirasjonssamlinger, frivillighetsfester, basarer og foreningsbesøk
Kirke - Gudstjenester, samarbeid og nettverk, konfirmanttilbud, nettkonfirmant, kirkelige undervisningsinstitusjoner og kirkelige fellesarenaer.


21.05.2018 03:13:56
21.05.2018 03:13:56
09.05.2016 11:33

Bli medlem i Sjømannskirken

Hjelp oss å spre hjertevarme og omsorg.

16.06.2016 10:59

Turer

Solgården i Spania gir medlemsrabatt på åtte turer vinteren 2017/18

16.06.2016 11:03

Sjømannskirken og menighetene

Hva kan Sjømannskirken bidra med i din menighet?
Hva kan din menighet bidra med for Sjømannskirken?

16.06.2016 11:09

Vårt arbeid i de 11 regionene

Her er oversikt over regionstyrene, årets inspirasjonssamlinger og litt om foreninger og fellesskap

22.01.2016 14:42

Støtt oss

Facebook

 v

Kalender

Uke 21 / 21. — 27.mai

NårHva
Se hele kalenderen

Kontakt oss

Vigdis Alte

Teamleder relasjonWork +4755552237

Knut Erik Skarpaas

KonsulentMobile +4793697054

Håvard Sandvand Dahlen

KonsulentMobile +4792809016
Del