Offshore, supply & sjøfolk

Sjømannskirken er årlig på rundt 2400 skipsbesøk verden over, og besøker plattformer og supplyskip.

20.09.2018 03:14:11
20.09.2018 03:14:11
13.10.2017 13:33

Har du lyst til å være juleutsending i havet?

Vi søker etter gode samtalepartnere som kan formidle julens budskap på en relevant måte.

12.05.2016 11:10

Skipsbesøk

Sjømannskirken er årlig på rundt 1500 skipsbesøk verden over.

12.05.2016 11:12

Offshoregruppen

Sjømannskirkens offshoregruppe besøker plattformer, supplyskip og drar også på hjemmebesøk. Vi arbeider blant ansatte i oljesektoren og deres familier.

25.01.2018 13:07

Aberdeen

Vi besøker sjøfolk om bord i fartøy i Aberdeen og i de andre havnene i Skottland. I tillegg er vi kirke og sosial arena for nordmenn som oppholder seg i landet for kortere og lengre tid.

Del